Количка

0 артикула

Политика за личните данни

Събиране и обработка на лични данни
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. www.asmarket.bg не събира лични данни от вас, освен ако Вие доброволно ни ги предоставите в случай на регистрация и/или поръчване на продукти.

 

Използване и съхраняване на личните данни
www.asmarket.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. www.asmarket.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.asmarket.bg са ДЛЪЖНИ да опазват поверителността на вашите лични данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

 

Използване на Лични Данни за изпълнение на вашите поръчки
При изпълнение на поръчки www.asmarket.bg си запазва правото да предоставя лични данни на спедиторките фирми използвани от www.asmarket.bg за доставяне на поръчките до нашите клиенти. Примерни лични данни давани на спедиторската фирма за да е възможно осъществяването на доставката са : Име, Фамилия и/или През име , адрес за доставка, адрес за плащане, GSM (телефонен) номер за връзка с клиента и др.

 

Свобода на избора
Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.asmarket.bg за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с www.asmarket.bg , имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области и функции на сайта.

 

Сигурност
www.asmarket.bg отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

 

Задължително уведомление за направени промени в политиката за ЗДЛ
Всички промени на нашата политика за Защита на Личните ви Данни (ЗДЛ) ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.